Veelgestelde vragen

Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar bij de master Onderwijs & Technologie?
Het aantal plaatsen bij de Master Onderwijs & Technologie is onbeperkt. 

Gaat de opleiding van start in september 2021?
De visitatie van de master door het NVAO panel begin oktober 2020 was succesvol. In januari 2021 hebben we ook het definitieve positieve oordeel van de NVAO ontvangen, de master is geaccrediteerd! De opleiding zal doorgang vinden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Vraag de opleidingscoördinator Suzan de Kleer voor de laatste stand van zaken: s.dekleer@hsmarnix.nl of 06-48161719. 

Wat zijn de belangrijkste toelatingseisen? 

  • ten minste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs
  • een werkplek in het onderwijs

Zijn er vrijstellingen mogelijk? 
Vrijstellingen worden niet toegekend.

Wat is de studiebelasting? 
De gemiddelde studielast is 20 uur per week. Per week moet je één dag beschikbaar zijn voor colleges, leerkringen, zelfstudie en opdrachten in de eigen school. Er wordt uitgegaan van 40 studieweken in een studiejaar.
In het tweede jaar is het aantal contacturen kleiner dan in het eerste jaar. Vooral in het tweede semester is er veel minder contacttijd aangezien dan het praktijkonderzoek uitgevoerd zal worden. 

Wat is een hbo-master? 
Een hbo-master wordt ook wel een professionele master genoemd. Daarnaast is er de wetenschappelijke master op de universiteit. Beide masters vereisen dezelfde tijdsinvestering en in beide masters wordt er onderzoek gedaan. Alleen het soort onderzoek is anders. Bij een wetenschappelijke master wordt veelal fundamenteel onderzoek gedaan wat niet praktijkgerelateerd is. Bij een professionele master gaat het altijd over de praktijk, waarin de student werkt. Binnen deze praktijk doet de student onderzoek. De oriëntatie van de master, wetenschappelijk versus professioneel (praktisch), is daarmee anders. Een hbo-master is praktischer en direct toepasbaar.

Meer weten? Kom naar onze voorlichtingsavond of middag!