Opleiding

Wat leer je? 

Met de master Onderwijs & Technologie ontwikkel je je in twee jaar tijd tot een expert onderwijs & technologie. Je wordt een expert die kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen integreert in de eigen beroepspraktijk. Je leert complexe praktijkvraagstukken onderzoeken over de samenhang tussen de visie op leren, onderwijzen en technologie. En als (informeel) leider initieer jij straks ontwikkelingen op het gebied van technologie in de school of stichting.

Concreet leer je in de masteropleiding hoe je: 

 • actuele en toekomstige digitale middelen grondig verkent en evalueert op bruikbaarheid voor jouw schoolpraktijk 
 • deze middelen vervolgens inzet ter ondersteuning en versterking van het leren van de leerlingen in je groep       
 • leertechnologie op een onderwijskundig en pedagogisch krachtige manier inzet 
 • krachtige leeromgevingen, die ondersteund worden door leertechnologie, ontwerpt. Je bedenkt en onderzoekt strategieën waardoor het leren van leerlingen geoptimaliseerd wordt        
 • technologie in het curriculum integreert 
 • een bron van inspiratie bent voor anderen 
 • je expertise in dienst stelt van innovaties op school-/stichting-/instellingsniveau  

Wil je meer weten over de master? Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst. 

 

Vier redenen om voor deze master te kiezen

 

De Master Onderwijs & Technologie wordt verzorgd aan de Marnix Academie in Utrecht, op Hogeschool de Kempel in Helmond en op Hogeschool IPABO in Amsterdam. Jij kiest één locatie waar je de lessen wilt gaan volgen. Waarom zou je ervoor kiezen om de opleiding te volgen? Wij geven je alvast vier redenen: 

✓ Bij ons leer je in kleine groepen. Dit houdt in dat jij persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt, wat het studeren aanzienlijk zal vergemakkelijken.
✓ Je wilt je graag verder ontwikkelen. We kijken samen naar hoe je de volgende stappen in je leerproces en carrière kunt maken. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staat centraal.
✓ Je werkt aan toetsopdrachten die je op je eigen school uitvoert. De kennis en vaardigheden die je in de opleiding opdoet, pas je dus direct toe.
✓ Je raakt geïnspireerd door een nauwe samenwerking met je collega’s van andere scholen. (po, vo, mbo, hbo)

Kerninformatie

Voor wie?
Professionals in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs die in het bezit zijn van een bachelordiploma. 

Planning
Deeltijdopleiding van twee jaar
De opleiding start in september 2022. Tevens is er voor de drie leslocaties een gezamenlijke tweedaagse (met overnachting) op dinsdag 13 & woensdag 14 september in Heelsum.

Leslocaties
De opleiding wordt in 2022-2023 aangeboden op twee locaties:

 • Hogeschool IPABO in Amsterdam: lesdag donderdag (om de week) van 9.30 tot 16.30 uur
 • Marnix Academie in Utrecht: lesdag dinsdag (om de week) van 9.30 tot 16.30 uur

Deze master is geaccrediteerd door de NVAO.

studeren na de pabo, master in Utrecht
 

Praktisch of theoretisch? 

De opleiding is zowel praktisch als theoretisch. Je gaat samen met je medestudenten en je leerlingen veel oefenen met de mogelijkheden en toepassingen van technologie. Zo neem je deel aan workshops en ontwerp je onderwijs waarin creativiteit en technologie samen komen. Denk hierbij aan augmented reality, virtual reality, film, fotografie, audio, animatie, 3D-apparatuur, serious gaming en programmeertools. Je onderzoekt niet alleen de vraag 'hoe zet je deze technologie in', maar vooral ook de vraag 'waarom zet je het in'. Wordt inderdaad het onderwijs geoptimaliseerd? Daarnaast leer je hoe je kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen kunt integreren in de eigen school/stichting/instelling, maar ook hoe je (eigen) overtuigingen kunt onderzoeken. 

Infographic met een overzicht van de opleiding

Infographic Master Onderwijs en Technologie

Opbouw van de master

Semester 1: Technologie in de les 
In semester 1 start je met het onderzoeken van de ontwikkelingen en kansen van technologie in de maatschappij en in het onderwijs en je eigen ervaringen, overtuigingen en drijfveren daarin. Vervolgens experimenteer je met en onderzoek je veel verschillende soorten technologie die in de les bruikbaar zijn. Steeds verbinden we hier het leren en onderwijzen aan. Kan deze technologie onderwijs en leren optimaliseren? Hoe kunnen we deze technologie inzetten voor het ontwerpen van krachtige leersituaties?  Daarnaast staat digitale geletterdheid van (een deel van) je leerlingen in je groep(en) centraal en wordt een verbeterplan uitgevoerd op dit gebied. Je werkt in een ontwerpteam aan de toetsopdracht, die je in je eigen praktijk uitvoert. 

Semester 2: Technologie in de groep: talentontwikkeling en gepersonaliseerd onderwijs 
Tijdens semester 2 onderzoek je de inzet van technologische (adaptieve) systemen en middelen in het onderwijs. Daarbij kijken we naar hoe learning analytics bruikbaar zijn om de (meta)cognitieve ontwikkeling van leerlingen in de groep te kunnen volgen, te evalueren en te stimuleren. Je onderzoekt ook de (on)mogelijkheden van het personaliseren van het onderwijs. Hierbij komen ethische dilemma's aan bod.   Daarnaast staat dit semester (technologisch) talent centraal: wat is het, hoe wordt het zichtbaar en hoe stimuleer je het? Je gaat aan de slag met het ontwerpen van onderwijs rond maakonderwijs, visuele geletterdheid of computational thinking.

Semester 3: Technologie in de school of stichting
In semester 3 staan technologische vraagstukken en verbeterkansen op het gebied van technologie in de school centraal. Je analyseert deze vraagstukken en ontwerpt en realiseert interventies voor het versterken van de inzet van digitale technologie in het onderwijs in de school of stichting. Daarnaast ga je aan de slag met het (door)ontwikkelen van beleid op ICT en onderzoek je de informatievoorziening en communicatie binnen de school. In semester 3 leer je over lerende organisaties en gespreid en informeel leiderschap. 

Semester 4: Masterthesis 
Het laatste half jaar werk je aan je expertdossier, bestaande uit:

 • de masterthesis, een ontwerpgericht onderzoek waarbij je onderwijs in jouw school of stichting optimaliseert met behulp van technologie
 • een zelfevaluatie waarin jij aantoont met illustraties en feedback hoe jij je ontwikkeld hebt tot expert Onderwijs & Technologie. De illustraties en feedback heb je gedurende de opleiding verzameld van leerlingen, collega's, medestudenten, leidinggevenden, uit je netwerk en docenten. 

Mastergraad

Deze masteropleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je de mastergraad Master of Education (MEd).

Tevredenheid studenten

Studenten MO&T geven hun studie een 3,83 (op schaal 1-5). 78% van de studenten zou op basis van zijn/haar ervaringen opnieuw voor de studie kiezen! Lees hier de hele uitslag van de Nationale Studenten Enquête 2022

Kosten

Voor nieuwe 1e-jaarsstudenten die in 2022-2023 met de opleiding starten zijn de kosten € 7.800,-. Dit bedrag is opgebouwd uit het instellingscollegegeld van € 7.579,- en de verblijfskosten voor het tweedaagse startseminar van € 221,-. Voor de aanschaf van boeken houd je daarnaast rekening met een bedrag van ca. € 300,- per jaar. 

Als extraneus, ook wel examenstudent genoemd, betaal je €2.209,- euro examengeld voor het studiejaar 2022-2023. Je hebt dan alleen recht op het afleggen van examens en tentamens binnen de ingeschreven opleiding, maar geen recht op onderwijs of begeleiding. 

De MO&T is een onbekostigde opleiding waar de Lerarenbeurs voor kan worden aangevraagd. Lees meer over de Lerarenbeurs.

STAP-budget

De Marnix Academie is, net als andere bekostigde hogescholen in Nederland, begin 2022 gestart met de voorbereidingen van het kunnen aanvragen van een STAP-budget. Vooralsnog kun je voor een opleiding van de Marnix Academie niet het STAP-budget aanvragen. Zodra dit wel mogelijk is dan zullen wij dat via onze website bekend maken.

Wil je meer weten over de master? Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst.