Opleiding

Wat leer je? 

Met de master Onderwijs & Technologie ontwikkel je je in twee jaar tijd tot een expert onderwijs & technologie. Je wordt een expert die kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen integreert in de eigen beroepspraktijk. Je leert complexe praktijkvraagstukken onderzoeken over de samenhang tussen de visie op leren, onderwijzen en technologie. En als (informeel) leider initieer jij straks ontwikkelingen op het gebied van technologie in de school.

Concreet leer je in de masteropleiding hoe je: 
- actuele en toekomstige digitale middelen grondig verkent en evalueert op bruikbaarheid voor jouw schoolpraktijk 
- deze middelen vervolgens inzet ter ondersteuning en versterking van het leren van de leerlingen in je groep       
- leertechnologie op een onderwijskundig en pedagogisch krachtige manier inzet 
- krachtige leeromgevingen, die ondersteund worden door leertechnologie, ontwerpt. Je bedenkt en onderzoekt strategieën waardoor het leren van leerlingen geoptimaliseerd wordt        
- technologie in het curriculum integreert 
- een bron van inspiratie bent voor anderen 
- je expertise in dienst stelt van innovaties op school-/stichting-/instellingsniveau  

Wil je meer weten over de master? Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst. 


Vier redenen om voor deze master te kiezen

De Master Onderwijs & Technologie wordt gegeven aan de Marnix Academie in Utrecht. Waarom zou je ervoor kiezen om de opleiding hier te volgen? Wij geven je alvast vier redenen: 

✓ Bij ons leer je in kleine groepen. Dit houdt in dat jij persoonlijke aandacht krijgt, wat het studeren aanzienlijk zal vergemakkelijken.
✓ Je wilt je graag verder ontwikkelen, dus staat bij ons jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. De kennis die je opdoet, kun je in veel gevallen toepassen binnen jouw school.
✓ Door de centrale ligging is de opleiding goed te bereiken.
✓ Je raakt makkelijker geïnspireerd door een nauwe samenwerking met je collega’s van andere scholen. (po, vo, mbo)

Kerninformatie

Voor wie?
Professionals in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die in het bezit zijn van een bachelordiploma. 

Planning
Deeltijdopleiding van twee jaar
De reguliere lesdag is de dinsdag
De opleiding start in januari 2021 in Utrecht (onder voorbehoud van accreditatie door de NVAO en voldoende aanmeldingen)

Leslocaties
De opleiding wordt in 2021-2022 aangeboden op vier locaties: iPabo in Amsterdam/Alkmaar, Hogeschool de Kempel in Helmond, Marnix Academie in Utrecht en Iselinge Hogeschool in Doetinchem.

studeren na de pabo, master in Utrecht
 

Praktisch of theoretisch? 

De opleiding is zowel praktisch als theoretisch. Je gaat samen met je medestudenten en je leerlingen veel oefenen met de mogelijkheden en toepassingen van technologie. Zo neem je deel aan workshops en ontwerp je onderwijs waarin creativiteit en technologie samen komen. Denk hierbij aan augmented reality, virtual reality, film, fotografie, audio, animatie, 3D-apparatuur, serious gaming en programmeertools. Je onderzoekt niet alleen de vraag 'hoe zet je deze technologie in', maar vooral ook de vraag 'waarom zet je het in'. Wordt inderdaad het onderwijs geoptimaliseerd? Daarnaast leer je hoe je kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen kunt integreren in de eigen school/stichting/instelling, maar ook hoe je (eigen) overtuigingen kunt onderzoeken. 

Opbouw van de master

Semester 1: Technologie in de les 
In semester 1 starten we met het experimenteren met veel verschillende soorten technologie die in de les bruikbaar zijn. Vervolgens verbinden we hier steeds het leren en onderwijzen aan. Kan deze technologie onderwijs en leren optimaliseren? Hoe kunnen we deze technologie inzetten voor het ontwerpen van krachtige leersituaties?  Daarnaast staat digitale geletterdheid van (een deel van) je leerlingen in je groep(en) centraal en wordt een verbeterplan uitgevoerd op dit gebied. 

Semester 2: Technologie in de groep: talentontwikkeling en gepersonaliseerd onderwijs 
Tijdens semester 2 staat enerzijds talentontwikkeling op het gebied van de cognitieve vakken centraal, zoals Nederlands, vreemde talenonderwijs en rekenen-wiskunde. We onderzoeken verder hoe we digitale systemen kunnen inzetten, zodat jij als leraar goed kunt afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften. Je leert hoe je gepersonaliseerd leren kunt vormgeven. Daarbij worden ethische dilemma's verkend. Daarnaast ga je aan de slag met maakonderwijs waarin de rol van creativiteit bij technologie centraal staat.

Semester 3: Technologie in de school 
In semester 3 staat het oplossen van technologische vraagstukken en verbeterkansen op het gebied van technologie in de school centraal. Daarnaast ga je aan de slag met het (door)ontwikkelen van beleid op ICT. Bovendien werk je aan informatievoorziening en communicatie binnen de school.

Semester 4: Masterthesis 
Het laatste half jaar werk je aan je masterthesis, een ontwerpgericht onderzoek waarbij je onderwijs optimaliseert met behulp van technologie. 

Mastergraad

Zodra de opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en jij de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je de mastergraad Master of Education (MEd).

Kosten

Het instellingscollegegeld voor studiejaar 2020-2021 is € 7.350,- per jaar.  Aangezien de opleiding zal starten in januari zal een aangepast tarief gelden. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van ca. € 300,- per jaar.

Wil je meer weten over de master? Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst.